دستورالعمل جشنواره دانش آموزی (مهرپویان) ۱۳۹۰

۲۱ اردیبهشت ۱۳۹۰

معاونت دانش آموزی و پیش دبستانی سازمان جوانان در جهت ترویج فرهنگ خود امدادی و همچنین اشاعه ارزش های دینی، فرهنگی و علمی اعضای شاخه دانش آموزی خود جشنواره دانش آموزی سازمان جوانان هلال احمر (مهرپویان) را با اهداف و بخش های ذیل در سطوح شهرستانی، استانی و کشوری را برگزار می نماید.

***

متن (PDF) دستورالعمل جشنواره دانش آموزی سازمان جوانان هلال احمر (مهرپویان) سال ۱۳۹۰ را از اینجا مشاهده کنید.

شما هم نظر خود را ارسال کنید